Psykolog Gry Secher

Angst

Angst ses i flere forskellige former for angstlidelser og i livet i almindelighed, når man har noget at være bange for. Har man en angstlidelse er angsten omfattende og hæmmende og er præget af at være baseret på forkerte eller skævvredne antagelser om verden, således, at man kommer til at blive bange, selvom de fleste mennesker ikke forstår, at man er det. Men angstlidelser er til at forstå og behandle og med kognitiv terapi kan vi sammen hjælpe dig af med dine problemer med angst.

Du kan læse mere om panikangst, agorafobi, generaliseret angst, socialfobi, helbredsangst og enkelfobi på angstforeningens hjemmeside her: http://angstforeningen.dk/?page=angst-og-symptomer