Psykolog Gry Secher

Stress

Stress kan skyldes mange forskellige livsomstændigheder og kan blandt andet være karakteriseret ved den for mange voksne velkendte følelse af, at man har for meget at se til og begynder at have et betydeligt ubehag ved det. Stress kan også være en egentlig lidelse, med symptomer som problemer med hukommelsen, koncentrationsproblemer, aggression/irritabilitet, nedtrykthed, grådtendens, hjertebanken, søvnproblemer, angst, mange tanker, uro i kroppen, hyppig spændingshovedpine m.m.