Psykolog Gry Secher

Schematerapi – En avanceret form for kognitiv terapi

Schematerapi er velegnet til at ændre gennemgående negative livsmønstre, som kan strække sig helt fra barndom eller ungdom. Det kan være problemer med andre mennesker f.eks. vanskeligheder med at finde kærligheden eller opnå fællesskab. Det kan være manglende selvdiciplin, en følelse af tomhed og/eller kedsomhed, overmedgørlighed og manglende evne til at sætte gode grænser og passe på sig selv, overspringshandlinger, perfektionisme, tendens til at være kontrollerende m.m.. Schematerapi kan også bringe dig videre, som i almindelig kognitiv terapi oplever at kunne se tingene på en ny måde, men hvor den ubehagelige følelse alligevel ikke ændrer sig og hvor du ikke opnår den ændring i dit liv, som du ønsker.

Læs mere om hvad schematerapi kan bruges til under menupunkterne “Personlig udvikling”, “Livsfælder” og “Lavt selvværd.”

Schematerapi er oprindeligt udviklet af Jeffrey Young til behandling af borderline personlighedsforstyrrelse og narcissisme, og har desuden vist sig effektivt til at hele mange andre problemstillinger. Det er en avanceret form for kognitiv terapi, hvor man trækker på hele repertoiret af kognitive teknikker og den ligeværdige terapeutiske relation, med fokus på samarbejde og afprøvning af ideer fra den kognitive terapi. Samtidig arbejder man i højere grad med at lave om på den sociale læring, der gennem opvæksten har formet det, man gerne vil ændre på.  Det gør man bl.a. gennem det, man kalder oplevelsesorienterede teknikker, hvor man aktiverer andre dele af hjernen end med den klassiske kognitive terapi og hvor man kan ændre på den følelse og de mønstre, der ellers kan være ret modstandsdygtige overfor andre former for terapi.

Læs mere om schematerapi her:

http://isstonline.com/schema-therapy

http://www.schematherapy.com/