Psykolog Gry Secher

Coaching

I coaching arbejder vi ikke så dybt som i terapien. Men udgangspunktet er det samme åbne samarbejde som karakteriserer kognitiv terapi og vi arbejder målrettet sammen om at hjælpe dig i den retning du ønsker.