Psykolog Gry Secher

Parterapi

Mit fokus er gennem schema parterapi at hjælpe jer begge med at få jeres grundlæggende behov opfyldt. Det er blandt andet behov som sikkerhed og tryghed, en stabil base, nærhed og kærlig kontakt, validering af følelser og behov, spontanitet og leg, tilknytning, og det at udtrykke sig, og blive hørt og forstået.

Med schematerapi arbejder vi i dybden med jeres relation. Schema parterapi er meget mere end gensidige aftaler, praktiske foranstaltninger omkring parforholdet og sensitivitetstræning. Her arbejder vi med, at I får opfyldt dybe behov i relationen, så der igen opstår hengivenhed, respekt og overbærenhed mellem jer. Det betyder, at rigid struktur og rigide regler i forholdet kan træde i baggrunden og nærhed, spontanitet og leg får langt mere plads.

Vi ser på sådan som I hver især reagerer på grundlag af jeres læringshistorie, og hvordan det kan gøre, at I taler forbi hinanden, ikke kommer i kontakt og derfor ikke får jeres behov opfyldt i relationen. Blandt andet arbejder vi med det man kalder uhensigtsmæssige eller dysfunktionelle schemaer. Det er en form for bias eller filter i tænkningen som f.eks. kan gøre, at man ikke mærker, at den anden vil en, at man føler sig forladt og svigtet, selvom den anden mener, han eller hun prøver at komme i kontakt. Den form for skævvridninger i tænkningen får oftest mennesker til at kompensere med uhensigtsmæssig adfærd. Vi ser også på, hvordan denne kompenserende adfærd driver jer længere fra hinanden. I stedet hjælper jeg jer ind i en sund voksen og legende kontakt.

Det er fantastisk at se, hvordan par kan nå hinanden igen efter nogle gange at have slået sig på hinanden i årevis; eller årtier. Det gælder par som fortsat ønsker at være sammen. Det gælder også par som ønsker at kunne gå fra hinanden på en fredsommelig måde og tidligere partnere som kan lære at have en rolig og respektfuld kontakt fremadrettet f.eks. omkring fælles børn.