Psykolog Gry Secher

Uhensigtsmæssige livsmønstre/livsfælder

Gennemgående negative livsmønstre og selvdestruktive tanke- og handlemåder kaldes også livsfælder.

Det kan være tilbagevendende problemer i relationen til andre mennesker f.eks. problemer med at finde kærligheden og ensomhed. Det kan være problemer med selvdiciplinen, dårlige vaner perfektionisme eller tvangspræget adfærd. Nogle mennesker har en tendens til at være overmedgørlige og ikke tage vare på sig selv, egne behov, grænser og rettigheder. Der er også nogen, der oplever en følelse af grundlæggende at være helt forkert og/eller sårbar. Livsfælder kan være en følelse af, at selvom livet på overfladen ser godt ud, er der en stor risiko for, at det hele bryder sammen, at facaden ikke kan opretholdes, i virkeligheden at være uegnet, en snyder, der har narret alle. Måske føles det hele føles tomt og meningsløst, man keder sig og har måske altid gjort det. Eller man er rastløs og springer fra det projekt til det andet. Fælles for mange af livsfælderne er, at den ramte måske ser ud til at fungere fint for andre, men kæmper  med ubehaget under overfladen.

Livsfælder gør, at man savner at leve et fuldt liv, savner at opnå rolig glæde, tilfredshed og lykke og og ikke når de mål, som man ønsker at nå i sit liv. Den type problemer er schematerapi særligt velegnet til at hjælpe med.

Du kan læse mere om livsfælder i bogen “Reinventing Your Life” af Jeffrey Young og Janet Klosko. Her kan du få et kig i lidt af bogen, hvis du trykker på “Look inside”: http://www.amazon.com/Reinventing-Your-Life-Breakthrough-Negative/dp/0452272041