Psykolog Gry Secher

Angst og bekymring

Angst ses i flere forskellige former for angstlidelser og i livet i almindelighed, når man har noget at være bange for.

Har man en angstlidelse er angsten omfattende og hæmmende og er præget af at være baseret på forkerte eller skævvredne antagelser om verden, således, at man kommer til at blive bange, selvom de fleste mennesker ikke forstår, at man er det. Til angstlidelserne hører f.eks. panikangst, agorafobi, generaliseret angst, socialfobi, helbredsangst og enkelfobi.

Angstlidelser er til at forstå og behandle og med kognitiv terapi og schematerapi kan vi sammen hjælpe dig af med dine problemer med angst.

Bekymringer kan for nogle mennesker fylde alt for meget. Det kan være sådan altid eller i perioder.

Når bekymringer bliver et problem, er det fordi, de er der alt for meget af tiden. De er pågående og man kan sige, at de ikke er konstruktive. Dvs. man bekymrer sig, men det, at man har tankerne hele tiden, ændrer ikke noget på udfaldet af begivenhederne. Hvis man er fyldt af bekymringer meget af tiden, påvirker det livskvaliteten negativt og man kan blive deprimeret.

Heldigvis er det noget, der effektivt kan behandles med kognitiv terapi, herunder også schematerapeutiske tekniker. Og jeg har gode erfaringer med at reducere bekymringer fra at være noget, der fylder det hele, til noget man kun kommer i kontakt med af og til, hos min klienter.